നൗഫല്‍ എ എം  

(Search results - 1)
  • <p>noufal ma</p>

    ArtsNov 11, 2020, 3:58 PM IST

    ആ കള്ളന്മാരെ ഞാനന്നു തന്നെ  കയ്യോടെ പിടികൂടി...

    പതിവ്  തുടര്‍ന്നപ്പോള്‍ സഹികെട്ട് ഒരു നാള്‍ ഞാന്‍ ആ  ജനല്‍ പാളികള്‍ മലര്‍ക്കെ  തുറന്നിട്ടു. അങ്ങിനെ അത് വരെ എന്റെ  ഉറക്കം കെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്ന  ആ കള്ളന്മാരെ ഞാനന്നു തന്നെ  കയ്യോടെ പിടികൂടി.