പഴം കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ  

(Search results - 1)
  • banana smoothie

    FoodJan 20, 2020, 9:40 PM IST

    പഴം 'ഓവര്‍' ആയി പഴുത്താല്‍ വെറുതെ കളയല്ലേ; തയ്യാറാക്കാം ഈ നാല് വിഭവങ്ങള്‍!

    പതിവായി നേന്ത്രപ്പഴമോ അല്ലെങ്കില്‍ ചെറുപഴമോ വാങ്ങിക്കാത്ത വീടുകള്‍ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളേകുന്ന ഒരു ഫലമാണ് പഴം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്കവാറും വീടുകളിലും കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരുമെല്ലാം ഒരുപോലെ കഴിക്കുന്നതുമാണിത്. എന്നാല്‍ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പഴുപ്പ് അധികമായി കറുത്തുപോവുകയും അതോടെ അവസാനത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പഴങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതെ ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യുന്നതും പലയിടങ്ങളിലും പതിവാണ്.