പി കെ ശശിയെ സിപിഎം തിരിച്ചെടുത്തു  

(Search results - 1)