ഫിയറ്റ് ക്രൈസ്‌ലർ ഓട്ടമൊബീൽ  

(Search results - 1)
  • Four wheels2, Mar 2019, 3:50 PM IST

    അധിക വാറന്‍റിയുമായി ജീപ് കോംപസ്

    ഐക്കണിക് വാഹന ബ്രാന്‍ഡായ ജീപിന്‍റെ കോംപസ് എസ്‍യുവിക്ക് രണ്ടു വർഷം അധിക വാറന്റി പ്രഖ്യാപിച്ച് യു എസ് നിർമാതാക്കളായ ഫിയറ്റ് ക്രൈസ്‌ലർ ഓട്ടമൊബീൽ (എഫ് സി എ) ഇന്ത്യ.