ബൈക്കില്‍ കുട  

(Search results - 1)
  • Umbrlla On Bike

    auto blogJun 1, 2020, 3:14 PM IST

    അരുത്, മരണത്തെ മാടിവിളിച്ചുള്ള ഈ യാത്ര!

    കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലങ്ങളില്‍ ഇത്തരം അപകടങ്ങളില്‍ മാത്രം ജീവന്‍ നഷ്‍ടപ്പെട്ടത് നിരവധി പേര്‍ക്കാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പിൻസീറ്റിലിരുന്നു കുട നിവർത്തിയ സ്ത്രീകളാണെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ബൈക്കിന്‍റെ പിറകിലിരുന്ന് കുട തുറക്കുന്നത് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനു തുല്യമാണ്. അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.