ഭാര്യയെയും മകളെയും കൊലപ്പെടുത്തി  

(Search results - 2)