ഭാര്യയെ കൊന്ന് ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി  

(Search results - 2)