ഭീതികളെ നേരിടാൻ  

(Search results - 1)
  • <p>child</p>

    Health26, Jul 2020, 2:12 PM

    കുട്ടികളിലെ കൊവിഡ് കാല ആശങ്കകൾ : മാതാപിതാക്കൾ അറിയേണ്ടത്

    കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള , അവ‌ർക്ക്  ചുറ്റുമുള്ള എന്തിനെക്കുറിച്ചും തികച്ചും യഥാർത്ഥമായ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ  അവകാശം അവർക്കുണ്ട് എന്നിരിക്കെ ആശയങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോള്‍ അവ കലർപ്പില്ലാതെ വ്യക്തതയോടെ ആകാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.