മഴക്കാലത്തെ ആരോഗ്യം  

(Search results - 1)
  • <p>pregnant lady</p>

    Woman28, Jun 2020, 9:07 PM

    മഴക്കാലത്ത് ഗര്‍ഭിണികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങള്‍...

    ഗര്‍ഭാവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ പൊതുവില്‍ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ എപ്പോഴും അല്‍പം ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഗര്‍ഭിണിയാകും മുമ്പുള്ള ജീവിതരീതികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുഞ്ഞിനേയും അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തേയും സുരക്ഷയേയും കൂടി കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ 'ലൈഫ്‌സ്റ്റൈല്‍' തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍.