മുടി പിന്നിയിടുന്നത്  

(Search results - 1)
  • braiding hair

    Lifestyle3, Apr 2020, 11:19 PM

    രാത്രിയില്‍ മുടി പിന്നിയിടുന്നത് മുടി വളരാന്‍ സഹായിക്കുമോ?

    സൗന്ദര്യസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മള്‍ പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവയില്‍ ചിലത് സത്യമാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളില്‍ വലിയ കഴമ്പുണ്ടാകാറുമില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരുപാട് പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, രാത്രിയില്‍ മുടി പിന്നിയിട്ട് കിടന്നാല്‍ മുടി വളരുമെന്നത്.