മെർജ്  

(Search results - 1)
  • <h1>Merge Short Film </h1>

    Short Film12, May 2020, 4:39 PM

    ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്തെ ഏകാന്തത; "മിറാജ്" ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

    ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഒറ്റക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ, ഏകാന്തതമൂലമുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ദൈന്യദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും ,തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് മിറാജ് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം.