മോണരോഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്  

(Search results - 1)
  • gum disease

    Health31, Jan 2020, 10:20 PM IST

    മോണരോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ശീലം...

    അത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു അസുഖമായി മോണരോഗത്തെ നമ്മള്‍ ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നില്ല. വേണമെങ്കില്‍ ചികിത്സിക്കാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് പലരും ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ അത്ര നിസാരമായ ഒന്നല്ല മോണരോഗം.