രക്തം കാണുമ്പോൾ  

(Search results - 1)
  • blood in finger

    HealthJan 21, 2020, 11:24 PM IST

    എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോര കാണുമ്പോള്‍ തലകറക്കം വരുന്നത്?

    ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കൈവിരലൊന്ന് മുറിഞ്ഞ് അല്‍പം ചോര വരുമ്പോഴേക്കും തലകറങ്ങി താഴെ വീഴുന്നത്. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലാബിലെത്തിയതായിരിക്കും. സിറിഞ്ച് കൊണ്ട് കുത്തി, പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ട സാമ്പിളെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആള് താഴെ വീണിരിക്കും.