രാവിലെ ഉണർന്നയുടൻ  

(Search results - 1)
  • drinking water

    Food3, Sep 2019, 7:47 PM IST

    രാവിലെ ഉണര്‍ന്നയുടന്‍ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ദാ, ഇങ്ങനെയാണ്...

    ദിവസവും നമ്മള്‍ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവിനെപ്പറ്റി കേട്ടുകേട്ട് ഇപ്പോള്‍ ഇതെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തവര്‍ ആരും കാണില്ല. എട്ട് മുതല്‍ പത്ത് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളമാണ് ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന്‍ ദിവസത്തില്‍ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്, അല്ലേ?