റവ ദോശ  

(Search results - 2)
 • <p>oats</p>

  FoodAug 16, 2020, 8:48 AM IST

  ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് 'ഓട്സ് റവ ദോശ' ഉണ്ടാക്കിയാലോ....

   ഓട്‌സ് ഉപയോ​ഗിച്ച് ഉപ്പുമാവ്, ഇഡ്ഢലി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇനി മുതൽ ഓട്സ് റവ ദോശ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാം...

 • rava dosha

  FoodJun 2, 2019, 5:02 PM IST

  'റവ ദോശ' തയ്യാറാക്കാം

  സാധാരണയായി അരിയും ഉഴുന്നും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദോശയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി റവ കൊണ്ടുള്ള ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.