റിയല്‍ മീ ഫോണ്‍  

(Search results - 1)
  • realme

    Gadget14, Sep 2020, 10:16 AM

    വലിയ ബാറ്ററിയും ചെറിയ വിലയുമായി റിയല്‍മീ സി 17 വരുന്നു

    6 ജിബി റാം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഗീക്ക്‌ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിംഗ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് സി-സീരീസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. ലിസ്റ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഇത് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 10 ഉം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ ഇതിനു മുകളില്‍ റിയല്‍മീ യുഐ ഉണ്ടാകും.