റോമാ തക്കാളി  

(Search results - 1)
  • <p>roma tomato </p>

    Agriculture23, May 2020, 2:40 PM

    തോട്ടത്തിലും ബാല്‍ക്കണിയിലും വളര്‍ത്താന്‍ റോമ തക്കാളി

    ബാല്‍ക്കണിയില്‍ വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍ കുത്തനെ വളരാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കണം. തോട്ടത്തിലാണെങ്കില്‍ മണ്ണില്‍ കുത്തിനിര്‍ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും താങ്ങ് നല്‍കാം. കുത്തനെ വളര്‍ത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് നീരുള്ള തക്കാളികളായി മാറുന്നത്. നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും.