വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം  

(Search results - 1)
  • <p>sreenivasan kalabhavan mani</p>

    column12, Sep 2020, 6:06 PM

    മണിയും ശ്രീനിയും പിന്നെ കാണിയും

    സിനിമ എന്ന വരേണ്യ കലയ്ക്കുള്ളില്‍ അതിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇടം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കലാഭവന്‍ മണിയും ശ്രീനിവാസനും ചെയ്തത്. സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര നിഷ്ഠകള്‍ക്ക് വഴങ്ങിയും എന്നാല്‍ ലയിക്കാത്ത ശരീരങ്ങളായി ദൃശ്യത കൈവരിച്ചും വെള്ളിത്തിരയെ വകഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതിരു കടക്കല്‍ ഇവരുടെ അഭിനയ-ആഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്.