വിണ്ടുകീറിയ പാദങ്ങളാണോ  

(Search results - 1)
  • cracked heels feet foot

    Lifestyle22, Jun 2019, 7:33 PM IST

    വിണ്ടുകീറിയ പാദങ്ങളാണോ? പരീക്ഷിക്കാം ഈ രണ്ട് വഴികള്‍...

    നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാദങ്ങള്‍ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്തിന് ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വൃത്തിയും സൗന്ദര്യവും അറിയണമെങ്കില്‍ അവളുടെ പാദങ്ങള്‍ നോക്കിയാല്‍ മതിയെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. പാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലനമാണത്രേ​.