വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു  

(Search results - 1)