വിനോയ് തോമസ്  

(Search results - 1)
  • Vinoy Thomas

    Literature27, Sep 2019, 7:30 PM

    വിനോയ് തോമസ് എഴുതിയ കഥ, നായ്ക്കുരണ

    അവള്‍ അവനെ ഗൗനിക്കാതെ മേഘങ്ങളിലൂടെ എന്ന വിധം പാറക്കെട്ടുകളിലേക്കു നടന്നു. നായ്ക്കുരണപ്പന്തലിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പാറയുടെ മുകളില്‍ ഒരു കാല്‍ താഴേക്കിട്ട് മറ്റൊന്നു മടക്കി അവളിരുന്നു.