വീട് ക്രമീകരിക്കാൻ  

(Search results - 1)
  • shopping craze

    Woman25, Aug 2019, 7:42 PM IST

    കണ്ടതല്ലൊം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ? സ്ത്രീകള്‍ അറിയാന്‍...

    പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളാകട്ടെ, ഫാന്‍സി ആഭരണങ്ങളോ ചെരിപ്പോ ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കില്‍ വീട്ടുസാധനങ്ങളാകട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതില്‍ പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ ഏറെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് പൊതുവേ സ്ത്രീകള്‍. തനിക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, വീട്ടുകാര്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വേണ്ടിയും മിക്കവാറും ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകള്‍ തന്നെയായിരിക്കും. കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് അപകടമില്ലാത്തവിധം ഒരു പങ്ക് ഇത്തരം സന്തോഷങ്ങള്‍ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരര്‍ത്ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സ്ത്രീകളുടെ 'ഷോപ്പിംഗ് ക്രേസ്' ആണ് പലപ്പോഴും വീട്ടാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും കയ്യെത്തും ദൂരത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നത്.