വൈറ്റ് ഹെഡ്  

(Search results - 1)
  • whiteheads

    Lifestyle21, Oct 2019, 3:39 PM IST

    വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് മാറ്റാന്‍ ചില വഴികള്‍...

    ചിലരെയെങ്കിലും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് .  മൂക്കിനു ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ താടിയിലും കവിളിന്റെ വശങ്ങളിലുമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സുമുണ്ടാകുന്നത്.