സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈതം ബിന്‍ താരിഖ്  

(Search results - 3)