സോന അബി  

(Search results - 1)
  • sona

    column7, Jan 2019, 2:00 PM IST

    ആണിന്റെ ചൂരും ചൂടും കിട്ടാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വഴിപിഴച്ചു പോവുമോ?

    നോക്കൂ, അവര്‍ക്കിപ്പോള്‍ ആണ്‍ ചൂരും ചൂടുമല്ല വിഷയം. ജീവിതത്തിന്റെ തീയാണ്. അതിന്റെ കത്തുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അതില്‍നിന്നുള്ള അതിജീവനമാണ്. പഴിക്കുകയും ആട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹം തങ്ങള്‍ക്ക് അന്നം തരില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തില്‍ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാതെ വയ്യ അവര്‍ക്ക്. അങ്ങനെ തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള ജീവിതം മാത്രം കണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് നടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നോക്കിയാണ് നിങ്ങളില്‍ പലരുടെയും 'ചൂടും ചൂരും' കമന്റുകള്‍ പൊട്ടിമുളക്കുന്നത്!