സ്വയം സംസാരിക്കുന്നത്  

(Search results - 1)
  • self talk

    Health23, Nov 2019, 10:46 PM

    ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് തന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ കേള്‍ക്കൂ...

    ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യരും സ്വയം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകളും അനുമാനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കില്‍ എന്താണ് അതിലെ പ്രശ്‌നം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സ്വയം വിലയിരുത്താന്‍ ഈ സംസാരം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.