സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു  

(Search results - 2)