സൗദി ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്  

(Search results - 2)
 • Saudi Health Insurance

  pravasam26, Dec 2019, 3:05 PM

  സൗദിയിൽ ഇനി ചികിത്സ കിട്ടാൻ ഇഖാമ മതി; ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് വേണ്ട

  സൗദി അറേബ്യയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് വേണ്ട, ഇഖാമയുണ്ടായാൽ മതി. രാജ്യത്തെ വിദേശികൾക്കുള്ള റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് കാർഡായ ’ഇഖാമ’ അനുവദിക്കാനും പുതുക്കാനും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമായിരിക്കെ അതിനായി വേറെ കാർഡ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സൗദി കൗൺസിൽ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് (സി.സി.എച്ച്.ഐ). 

 • saudi

  pravasam26, Nov 2019, 1:08 PM

  സൗദിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിനു പകരം ഇനി ഇഖാമ മതി

  സൗദിയിൽ ഇനിമുതല്‍ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിനു പകരം താമസ രേഖയായ ഇഖാമ മതി. ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വിദേശികളുടെ ഇഖാമയുമായും സ്വദേശികളുടെ നാഷണൽ ഐ.ഡിയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കൗൺസിൽ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അറിയിച്ചു.