ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്  

(Search results - 2)
  • auto blog10, Jul 2020, 2:58 PM

    ബിഎസ്6 ഡീസൽ കരുത്തിൽ ഹോണ്ട സിവിക് എത്തി

    ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ടയുടെ പ്രീമിയം സെഡാനായ സിവിക്കിന്റെ ബിഎസ് 6 നിലവാരത്തിലുള്ള ഡീസൽ പതിപ്പുകളെ വിപണിയിൽ അവതിപ്പിച്ച് ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

  • auto blog18, Jun 2020, 4:55 PM

    സിവിക്ക് ഡീസല്‍ ബിഎസ്6ന്‍റെ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി ഹോണ്ട

    ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ടയുടെ പ്രീമിയം സെഡാനായ സിവിക്കിന്റെ ബിഎസ് 6 നിലവാരത്തിലുള്ള ഡീസൽ പതിപ്പുകളുടെ ബുക്കിംഗ് ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്സിഐഎൽ) ആരംഭിച്ചു.