12 കൈവിരലുകൾ  

(Search results - 1)
  • KUMARI NAYAK

    Lifestyle3, Feb 2020, 12:05 PM IST

    കുമാരി നായിക് ഇനി 'ദുർമന്ത്രവാദിനി'യല്ല; ​ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനുടമ!

    ''ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ജനനം. എന്നെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള പണം എന്റെ ദരിദ്രകുടുംബത്തിനില്ലായിരുന്നു. എന്റെ വീടിന് പരിസരത്തുള്ളവർ കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസികളാണ്. ഞാനൊരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിൽ നിന്നും അവർ വളരെ അകലം പാലിച്ചിരുന്നു.''