Nucleus Hotels & Resorts  

(Search results - 1)
  • Nucleus Hotels and Resorts offers new job opportunities in tourism segment

    CompaniesJul 19, 2020, 11:12 AM IST

    ടൂറിസം മേഖലയിൽ തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ ഒരുക്കി ന്യൂക്ലിയസ് ഹോട്ടൽസ് & റിസോർട്സ്

    ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി രംഗത്തെ പ്രമുഖ ബ്രാന്റായ 'ന്യൂക്ലിയസ് ഹോട്ടൽസ് & റിസോർട്സ്' കേരളത്തിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം റിസോർട്ടുകളും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളും സർവ്വീസ് വില്ലകളും ഹൗസ്ബോട്ടുകളുമൊക്കെ ഒരുക്കി സമഗ്രവും വിപുലവുമായ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതികളിലെല്ലാം കുറഞ്ഞ തുക മുടക്കി പ്രവാസികൾക്ക്  പങ്കാളികളാകാവുന്ന നിക്ഷേപ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.