Run Over By A Car  

(Search results - 1)
  • <p>beetle</p>

    MagazineOct 28, 2020, 11:21 AM IST

    ഒരു കാർ കയറി ഇറങ്ങിയാലും ചാവാത്ത വണ്ടുണ്ടോ?

    അങ്ങനെ ഒരുദിവസം അദ്ദേഹം ആ  കറുത്ത വണ്ടിനെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് മണലിൽ പൊതിഞ്ഞ് വച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ടൊയോട്ട കാർ അതിന്റെ പുറത്തുകൂടി രണ്ടുതവണ കയറ്റി ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞു.