'ചേച്ചീ,ഞാനും പ്ലസ് ടു വരെയേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ'; ദയക്ക് ധൈര്യമേകി ആര്യ

വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വീക്കായ മത്സരാർത്ഥികളിലൊരാളും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങായ മത്സരാർത്ഥികളിലൊരാളും തമ്മിലെ ബന്ധം. അങ്ങനെയാണ് ആര്യ-ദയ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒറ്റവരിയിൽ നിർവചിക്കാനാകുന്നത്. 
 

Video Top Stories