തങ്ങൾ പറഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം പരസ്യമായതിന്റെ ഞെട്ടലിൽ മത്സരാർത്ഥികൾ; ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ ഇന്നലെ നടന്നത്

സംഭവബഹുലമായ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും കടന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. ആരായിരിക്കും ഈ എവിക്ഷനിൽ പുറത്താകുക.

Video Top Stories