'എന്റെ മരുമക്കളൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പട്ടാളം അമ്മായി എന്നാണ്'; വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രാജിനി ചാണ്ടി

ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗം, ഈ ആഴ്ചത്തെ എവിക്ഷനിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗം. രാജിനി ചാണ്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. 

Video Top Stories