തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സിനിമ

ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'ശുഭരാത്രി'യിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്, എപ്പോഴും ബോള്‍ഡ് വേഷങ്ങളില്‍ കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അവിചാരിതമായി സിനിമയില്‍ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് നടി ഷീലു എബ്രഹാം സംസാരിക്കുന്നു.

Video Top Stories