സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുവോ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി തിരക്കഥാകൃത്ത് സജീവ് പാഴൂര്‍. നടൻ ശ്രീകാന്ത് മുരളി നടത്തിയ അഭിമുഖം

 സത്യം പറഞ്ഞാ  വിശ്വസിക്കുവോ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി തിരക്കഥാകൃത്ത് സജീവ് പാഴൂര്‍. നടൻ ശ്രീകാന്ത് മുരളി നടത്തിയ അഭിമുഖം

Video Top Stories