ചെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ ചൂരല്‍ മുറിയല്‍ ചടങ്ങ് നടത്തില്ലെന്ന് ദേവസ്വംബോര്‍ഡ്

ചെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ ചൂരല്‍ മുറിയല്‍ ചടങ്ങ് നടത്തില്ലെന്ന് ദേവസ്വംബോര്‍ഡ്

Video Top Stories