വിദേശത്ത് ഫിറ്റ്നസ്സ് ട്രെയിനറാകാൻ ഇനി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കേണ്ട

പേഴ്സണൽ ഫിറ്റ്നസ്സ് രംഗത്ത് ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണാവസരം. ഈ രംഗത്ത് GCC, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സാണ് തൃശ്ശൂരിലെ IBlS ഫിറ്റ്നസ്സ് ഒരുക്കുന്നത്

Video Top Stories