ഹിന്ദുത്വത്തില്‍ ഊന്നി ബിജെപി, ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും പറഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്; പത്രികയിലെ പ്രകടനങ്ങള്‍

prasantth thump
Apr 9, 2019, 12:13 AM IST

ഹിന്ദുത്വത്തില്‍ ഊന്നി ബിജെപി, ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും പറഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്; പത്രികയിലെ പ്രകടനങ്ങള്‍

Video Top Stories