ശ്രീരാമന്റെ അയോധ്യയില്‍ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനിലേക്ക്, മഥുരയിലേക്ക്....

രാമക്ഷേത്രവും രാമനും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന അയോധ്യയില്‍ നിന്ന് കൃഷ്ണന്‍  കാളിയമര്‍ദ്ദനമാടിയ യമുനാതീരത്തേക്ക്.. മഥുരയിലേക്ക്.

ദില്ലി മുതല്‍ കാശി വരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീര്‍ത്ഥാടനം


 

Video Top Stories