'എന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് സെറ്റിൽ ചായ തരുന്ന ചേട്ടൻ അടക്കമുള്ളവരാണ്'

താൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാഠങ്ങളാണ് 'ക് nowledge' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമായതെന്ന് ഗ്രേസ് ആന്റണി. അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും ഒരു സംവിധായകരോടും അങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗ്രേസ് പറയുന്നു. 

Video Top Stories