രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട് റാലിയിലെ പാക്കിസ്ഥാൻ പതാക; സത്യമിതാണ്

ആ വ്യാജ പ്രചാരണവും പൊളിയുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റാലിയിൽ സംഭവിച്ചത്

Video Top Stories