ഹെക്ടര്‍; ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കാണാത്ത ചൈനീസ് കാര്‍

ഹെക്ടര്‍ വരുമ്പോള്‍ മാറുന്നത് ഒരു യുഗം കൂടിയാണ്. അറിയാം, ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പെരുമാറുന്ന ഇന്റലിജന്റ് എസ്‌യുവിയെ.
 

Video Top Stories