കൊവിഡിനെക്കാൾ മാരകമായ 'അജ്ഞാത ന്യുമോണിയ'!

കൊവിഡിനെക്കാൾ മരണ നിരക്കുള്ള അജ്ഞാത ന്യുമോണിയ കസാഖിസ്ഥാനിൽ പടർന്നുപിടിക്കുന്നുവെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചൈന.  കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം അറുന്നൂറിൽ അധികം ആളുകളാണ് ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 
 

Video Top Stories