ഇന്ത്യയിലെ കൊവിഡ് രോഗികളില്‍ പകുതിയിലധികവും യുവാക്കള്‍; കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്...

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുകയാണ്.  ഇന്ത്യയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും യുവാക്കളില്‍ ആണെന്ന് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.
 

Video Top Stories