ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ശക്തമായ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം; ഇനിയുമൊരു പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ ?


കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷവും കേരളം പ്രളയത്തെ നേരിട്ടപ്പോള്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ശക്തമായ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തില്‍ ഇത്തവണ മഴ കുറവാണ്

Video Top Stories