ഇന്ത്യയില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് കാറുകള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്

ഇന്ത്യന്‍ വിപണി ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് കാറിനെ കാണുന്നത് രേവയിലൂടെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ കഥമാറി ...

Video Top Stories