കറുത്തവരും വെളുത്തവരും: ഫെയര്‍ ആന്‍ഡ് ലവ്‌ലി പേരുമാറ്റുമ്പോള്‍...

<p>fair and lovely</p>
Jul 2, 2020, 7:06 PM IST


ഫെയര്‍ ആന്‍ഡ് ലവ്ലി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫെയര്‍ എടുത്തുകളയാനൊരുങ്ങി യൂണിലിവര്‍ കമ്പനി. തൊലി നിറം വെളുപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശ വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന യൂണിലിവറിന്റെ കോസ്മെറ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം.

Video Top Stories