വംശനാശം സംഭവിച്ചെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിധിച്ച ആ ജീവി മടങ്ങിയെത്തി

നാല്‍പ്പത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് വംശനാശം സംഭവിച്ചെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കരുതിയ ജീവി മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രലോകത്ത് വലിയ നേട്ടമായാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്.

Video Top Stories